ФОП МАРТИНЕНКО АНАТОЛІЙ МАКСИМОВИЧ надає для ознайомлення Політику конфіденційності, виконання умов якої є обов’язковим для всіх користувачів, що планують використовувати даний Сайт eco4you.com.ua.

Перед переглядом сайту eco4you.com.ua (надалі - Сайт) просимо Вас ознайомитися з цією Політикою конфіденційності (надалі - Політика конфіденційності).

Повідомляємо Вас, що для використання Сайту, Політика конфіденційності має бути прийнята Вами в повному обсязі. Якщо Ви (надалі – Ви або Користувач) не приймаєте цю Політику конфіденційності, не погоджуєтесь із нею повністю або частково, просимо Вас не використовувати Сайт.

Використовуючи цей Сайт, Ви надаєте свою згоду щодо положень Угоди користувача в повному обсязі, в тому числі цієї Політики конфіденційності.

1. Загальні положення

1.1. У Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

  • база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;
  • володілець персональних даних - особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;
  • згода суб'єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.
  • знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;
  • обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
  • одержувач - фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа;
  • персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
  • розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, яка є володільцем персональних даних або якій законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;
  • третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

1.2. Повідомляємо Вам, що виконання вимог даної Політики конфіденційності є обов’язком для ФОП МАРТИНЕНКО АНАТОЛІЙ МАКСИМОВИЧ, зокрема, її працівників, або інших осіб, яким надано право обробляти персональні дані.

2. Збирання та обробка даних

2.1. ФОП МАРТИНЕНКО АНАТОЛІЙ МАКСИМОВИЧ може здійснюватися збирання та обробка наступних даних Користувача:

1) прізвище, ім’я, телефони, адреси електронної пошти;

2) дані, що надавалися Користувачем при реєстрації, зокрема, адреса електронної пошти, ім’я, пароль);

3) інформація щодо здійснення платежу (платіжній картці);

2.2. Автоматично може здійснюватися збір інформації щодо технічного засобу, пристрою Користувача, з якого Користувач здійснив вхід на Сайт. Така інформація може включати: інформацію щодо комп’ютеру, мобільного пристрою, IP-адресу, операційну систему, тип браузера. Дана інформація не ідентифікує користувача та не є конфіденційною.

2.3. Повідомлення суб’єкта персональних даних (Користувача) про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані здійснюється під час реєстрації його на Сайті.

2.4. ФОП МАРТИНЕНКО АНАТОЛІЙ МАКСИМОВИЧ не здійснюється обробка даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

2.5. Метою обробки персональних даних є обслуговування Користувачів: здійснення цивільно-правових відносин, проведення розрахунків за придбані товари/послуги, а також проведення рекламних заходів.

2.6. Обробка персональних даних здійснюється з метою збирання та зберігання даних Користувачів Сайту.

2.7. ФОП МАРТИНЕНКО АНАТОЛІЙ МАКСИМОВИЧ є власником бази даних Користувачів, що здійснили реєстрацію на Сайті. База даних користувачів, що здійснили реєстрацію на Сайті знаходиться за адресою (місцезнаходженням) м. Одеса, вул. Асташкіна, 15.

2.8. Доступ до Ваших персональних даних буде наданий лише уповноваженим працівникам ФОП МАРТИНЕНКО АНАТОЛІЙ МАКСИМОВИЧ, особам, яким надано право здійснення обробки персональних даних Користувачів, яких ФОП МАРТИНЕНКО АНАТОЛІЙ МАКСИМОВИЧ залучив на підставі відповідного договору, у відповідності до мети, зазначеної у Політиці конфіденційності, а також для забезпечення безпеки та обробки інформації.

3. Права Користувача

3.1. Користувач Сайту як суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

4. Використання персональних даних

4.1. ФОП МАРТИНЕНКО АНАТОЛІЙ МАКСИМОВИЧ використання персональних даних здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних (Користувача) в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

4.2. ФОП МАРТИНЕНКО АНАТОЛІЙ МАКСИМОВИЧ створюються умови для захисту персональних даних. 

4.3. Використання персональних даних суб'єктами відносин, пов'язаних з персональними даними здійснюється лише відповідно до обов'язків, які, зокрема, передбачають не допущення розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням обов'язків, крім випадків, передбачених законом. 

4.4. ФОП МАРТИНЕНКО АНАТОЛІЙ МАКСИМОВИЧ забезпечує використання технічних та організаційних засобів для забезпечення безпеки та конфіденційності персональних даних.

4.5. Особи, які здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних.

4.6. Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку дотримуються вимог законодавства в томі числі Закону України «Про захист персональних даних».

4.7. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних.

4.8. Користувачі є такими, що повідомлені про володільці персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначених законодавством, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються (можуть передаватися його персональні дані) після здійснення реєстрації на Сайті.

5. Порядок доступ до персональних даних третіх осіб

5.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних на обробку цих даних, наданої володільцю персональних даних, або відповідно до вимог закону.

5.2. Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які перебувають у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім даних, що отримує від інших органів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат.

5.3. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог цього Закону або неспроможна їх забезпечити.

5.4. Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі - запит) до персональних даних володільцю персональних даних з дотриманням вимог, визначеним чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

5.5. У запиті зазначається:

1) прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи - заявника); 

2) найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи - заявника);

3) прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

4) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;

5) перелік персональних даних, що запитуються;

6) мета та/або правові підстави для запиту.

5.6. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

5.7. Протягом цього строку володілець персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

5.8. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

5.9. Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови надання інформації, передбаченої законодавством.

5.10. Відстрочення доступу суб'єкта персональних даних до своїх персональних даних не допускається.

5.11. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.

5.12. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

5.13. У повідомленні про відстрочення зазначаються:1) прізвище, ім'я та по батькові посадової особи; 2) дата відправлення повідомлення; 3) причина відстрочення; 4) строк, протягом якого буде задоволено запит.

5.14. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

5.15. У повідомленні про відмову зазначаються: 1) прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі; 2) дата відправлення повідомлення; 3) причина відмови.

5.16. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду.

5.17. ФОП МАРТИНЕНКО АНАТОЛІЙ МАКСИМОВИЧ, володільці, розпорядники персональних даних та треті особи вживають заходів щодо забезпечення захисту цих даних від випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

5.18. Відповідальна особа, що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці інформує та консультує володільця або розпорядника персональних даних з питань додержання законодавства про захист персональних даних.

6. Додаткові положення

6.1. Умови Політики конфіденційності час від часу може переглядатися, оновлюватися без попереднього повідомлення Користувача. У зв’язку з цим перед кожним використанням Сайту, відвідувач Сайту, Користувач має переглянути Політики конфіденційності.

6.2. Нова редакція Політики конфіденційності набуває чинності та підлягає виконанню з моменту її опублікування на Сайті.

6.3. Якщо Користувач не погоджується з актуальною (новою) редакцією Політики конфіденційності, Користувач не може використовувати цей Сайт.

6.4. Ця Політика конфіденційності не може бути змінена Користувачем як в цілому, так і частково.

6.5. Ця Політика конфіденційності є невід’ємною частиною Угоди користувача. 

6.6. Якщо у Вас є питання щодо цієї Політики конфіденційності, будь ласка, звертайтеся з повідомлення до Служби підтримки: тел. (067) 678 20 30, (050) 377 17 44.